KÉ HOẠCH THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

PHÒNG GD & ĐT TÂN HỒNG

TRƯỜNG MN GIỒNG GĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 107/KH-MNGG
Tân phước, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cho trẻ mầm non tham quan và dự giờ tại Trường tiểu học

 

Căn cứ hướng dẫn số 669/HD-PGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở;

Căn cứ Hướng dẫn số 793/PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 189/KH-MNGG, ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Trường Mầm nonGiồng Găng xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động cho trẻ mầm non tham quan và dự giờ tại Trường Tiểu học như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm thực tế về chủ đề “Trường Tiểu học”, làm quen với một số hoạt động của học sinh tiểu học, tạo tâm thế vui mừng phấn khởi cho trẻ 5-6 tuổi trước khi vào lớp 1.

– Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho chuyến tham quan của trẻ, tạo cho trẻ không khí vui vẻ thoải mái trong suốt chuyến tham quan, giúp trẻ làm quen với cô giáo và các anh chị ở Trường Tiểu học.

Trẻ được thăm quan các phòng  ban, quang cảnh môi trường, khuôn viên lớp học của trường tiểu học, thông qua các hoạt động giúp các bậc phụ huynh học sinh hiểu về các hoạt động của trường mầm non và tuyên truyền tới các bậc phụ huynh học sinh và cộng đồng đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi.

– Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ từ lúc khởi hành đến lúc về.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớpMẫu giáo 5 tuổi, tất cả trẻ của 05 lớp mẫu giáo 5 tuổi Trường Mầm Giồng Găng.

– Nhân viên y tế học đường Trường Mầm non Giồng Găng.

– Ban ĐDPHHS của 05 lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh lớp 1 Trường Tiểu học.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Dự kiến: Sáng thứ sáu, ngày 24/6/2020

+ Thời gian: 7h30 – 7h45: Trẻ tập trung tại trường, điểm danh sỉ số

+ Từ 7h45 – 8h00: Cô và trẻ cùng sang Trường Tiểu học Giồng Găng.

+ Từ 8h00 – 10h: Tới Trường Tiểu học, tham quan các lớp học, làm quen với cô giáo và các anh chị ở các lớp trong trường tiểu học, làm quen các dụng cụ học tập của lớp 1 (bảng, bàn ghế, trang phục, cặp, sách vở, dự giờ một số hoạt động của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học (thể dục giữa giờ, giờ chơi….)và chụp ảnh lưu niệm.

Đến 10h:  Cô giáo đưa trẻ về Trường Mầm non, kết thúc chuyến tham quan. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn chi cho hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020 của Trường Mầm non Giồng Găng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với phó hiệu trưởng

– Ban giám hiệu nhà trường liên hệ với Trường Tiểu học Giồng Găng để nhà trường chuẩn bị điều kiện đón các bé 5 tuổi đến thăm quan trường, chuẩn bị một số hoạt động cho trẻ làm quen với Trường Tiểu học.

– Ban giám hiệu trường Mầm non kết hợp với Trường Tiểu học và Gò quảng cung chuẩn bị tốt mọi điều kiện giúp trẻ có một chuyến tham quan vui tươi và ý nghĩa.

2. Đối với giáo viên

Giáo viên chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho trẻ, phối kết hợp, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để hỗ trợ trẻ trong chuyến tham quan.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp mẫu giáo 5 tuổi cần tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh của lớp để cùng phối hợp thực hiện.

– Thông báo tới các bậc phụ huynh chuẩn bị cho con trang phục, tâm lý và một số đồ dùng cá nhân cho trẻ (nón, balo, nước uống, sữa hộp, khăn lau mồ hôi…)

3. Đối với nhân viên y tế

– Chuẩn bị các dụng cụ y tế phục vụ cho các cháu tham quan trường tiểu học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cho trẻ tham quan Trường tiểu học năm học 2019-2020 của Trường Mầm non Giồng Găng. Đề nghị giáo viên các lớp mẫu giáo 5 tuổi trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc,trực tiếp gặp Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:                                                                                                          

– Trường TH Giồng Găng ( Phối hợp);

– BGH nhà trường( chỉ đạo, t/h);  

– Các giáo viên 5 tuỏi ( t/h)    ;          

– Lưu: VT

                             HIỆU TRƯỞNG               NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH

                                Bùi Thị Trinh                         Đỗ Thị Duyên Ngân