NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG

NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2017 – 2018

DSC_0954

Cô Hiệu trưởng cùng các cháu 

DSC_0962

Cô Hiệu Trưởng trò chuyện cùng các cháu 

DSC_0964

Tiết mục văn nghệ của lớp Lá 2

DSC_0970

Cô cháu cùng chơi trò chơi dân gian DSC_0973

Cô cháu cùng chơi trò chơi dân gian 

DSC_0972

DSC_0966

Tiết mục văn nghệ lớp Lá 3