Hội Thi “Bé Vui Giao Thông” Năm Học 2020-2021

Ngày 16/04/2021 các bé của trường Mầm non Giồng Găng đã tham gia hội thi ” Bé Vui Giao Thông” đây là cuộc thi thường niên do Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng tổ chức.

Cuộc thi nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt nội dung giáo dục ATGT trong chương trình GDMN, nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm non và tiếp tục tuyên truyền, nỗ lực để hướng tới sự phát triển an toàn và bền vững của giao thông Việt Nam, đặc biệt là những giải pháp thiết thực về giáo dục ATGT đối với thế hệ tương lai, góp phần hình thành những kỹ năng, hành vi thói quen tốt cho trẻ khi tham gia giao thông. Tạo cơ hội để trẻ thể hiện năng khiếu của mình thông qua các bài hát múa, thơ ca hò vè.. qua đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong các hoạt động.

Các thí sinh tham dự thi với nội dung: Tuyên truyền giáo dục về ATGT, tiểu phẩm ngắn về ATGT và thi thơ, ca, hò vè, những bài dân ca đặt lời mới có nội dung giáo dục ATGT.

Hội thi đã có tác dụng thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho các cháu. Qua đó tác động tích cực đến phụ huynh học sinh về việc chấp hành luật giao thông. Đồng thời phát huy năng khiếu cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội giao lưu cho học sinh trong toàn trường.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

5e8b17e9c40736596f16 59765367a58957d70e98 099277e4a40a56540f1b b8116b8bbf654d3b14745e8b17e9c40736596f16https://www.youtube.com/channel/UCy82SPqIdKMIFefxYMoXbDw